เครื่องบินกริฟเพ่น ทอ ไทย ตก งานวันเด็ก 14-01-60

คลิปขณะเครื่องเสียการทรงตัว จากผู้ชมในงานแสดงการบิน

เครื่องบินไอพ่น กริฟเพ่น ของ กองทัพอากาศไทย ประสบอุบัติเหตุตกขณะทำการแสดงการบิน

งานวันเด็กแห่งชาติ 14-06-2560 เวลา 9:40  ที่กองบิน 56 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เครื่องบิน : เครื่องบินแบบขับไล่แบบที่ 20 (Gripen39C)

นักบินผู้เสียชีวิต : นาวาอากาศตรี ดิลกกฤทธ์ ปัทวี

ตำแหน่ง : นักบินประจำหมวดบิน 3 ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 701 กองบิน 7

ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วยครับ