เตรียมรถติด !!!! รถไฟฟ้า แจ้งปิดช่องจราจร พหลโยธิน ถึง 31 ต.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย

จะดำเนินการยกคานโครงเหล็ก สำหรับใช้ติดตั้งคานทางวิ่งรถไฟฟ้า

จึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบนพหลโยธินจำนวน 4 จุด  ดังนี้

 

1. วันที่ 30 ก.ย. – 23 ต.ค. 59
บริเวณสะพานข้ามคลองบางบัว 

จะปิดช่องจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) จำนวน 1 ช่องทาง

ทำให้มีช่องทางฝั่งขาคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง

 

2. วันที่ 1 – 31 ต.ค. 59
บริเวณปากซอยพหลโยธิน 59 ถึง ตลาดสะพานใหม่

ปิดทางเบี่ยงช่องทางบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม

(ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่อง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

 

3. วันที่ 1-31 ต.ค. 59
บริเวณปากซอยพหลโยธิน 49 ถึง ถาวรวิลล่า

จะปิดช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก(ชิดเกาะกลาง) จำนวน 1 ช่องทาง

ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง

 

4.  วันที่ 1-2 ต.ค. 59  เวลา 22.00 – 05.00 น.
ปิดบริเวณปากซอยพหล 49/2   ถึง หน้า ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1

จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง

แล้วเปิดใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทาง และเป็นช่องทางฝั่งขาเข้าเพิ่ม

อีก 1 ช่องทาง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด