เส้นทางการปั่นเพื่อแม่ 16 สค 58

Bike-for-mom

.

เส้นทาง ปั่นเพื่อแม่

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558 มีงานปั่นเพื่อแม่

เส้นทางดังกลาวสามารถศึกษาเส้นทางและหลีกเลี่ยงการจราจรได้ครับ

.

กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งเส้นทางการจัดกิจกรรมและ

เส้นทางการจัดกิจกรรมและเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรในการจัดกิจกรรม

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

นี้เป็นจำนวนมาก แนะผู้ที่จะต้องเดินทางไปสนามบินดอนเมืองให้เผื่อเวลา

ในการเดินทางไว้และมาถึงสนามบินให้เร็วกว่าปกต

.

เส้นทางปั่นเพื่อนแม่

.
การจัดการจราจรและเส้นทางเลี่ยงในวันที่ 16 ส.ค.2558 ดังนี้

.
1.บริเวณลานพระรูป ร. 5 ปิดถนนตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.

เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดรูปขบวนจักรยาน รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้น

และจุดสิ้นสุดเส้นทางจักรยาน ได้แก่

.
-ถนนอู่ทองใน (แยกอู่ทองใน-พระลานพระราชวังดุสิต)
-ถนนศรีอยุธยา (แยกวัดเบญจมบพิตร-แยกพล 1)
-ถนนราชดำเนินนอก (แยกพระรูปรัชกาลที่ 5-สะพานผ่านฟ้าลีลาศ)
-ถนนพิษณุโลก (แยกวังแดง-แยกพาณิชยการ)
.


2. เส้นทางหลักที่เฉพาะจักรยาน ระหว่างเวลา 12.00-21.00 น.

เริ่มตั้งแต่ลาพระราชวังดุสิต เลี้ยวซ้ายไปทางถนนศรีอยุธยา-ถนนศรีอยุธยา-

แยกพญาไท-ถนนพญาไท-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-แยกสามเหลี่ยมดินแดง-

แยกดินแดง-ถนนวิภาวดีรังสิต-แยกสุทธิสาร-แยกลาดพร้าว-แยกบางเขน-

เลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านถนนวิภาวดี-ออกมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ด้านถนนพหลโยธิน-ถนนพหลโยธิน-กรมทหารราบที่ 11

กลับเส้นทางเดิมยกเว้นช่วงแยกเกษตรถึงแยกบางเขน ใช้ถนนงามวงศ์วาน
.


3.เส้นทางที่ตัดผ่านเส้นทางจักรยานตามข้อ 2 จะปิดการจราจรตั้งแต่

แยกก่อนถึงเส้นทางจักรยาน แต่อนุญาตให้รถที่มีความจำเป็นจะเข้าไป

ประกอบกิจกรรมในเส้นทางก่อนถึงทางจักรยานได้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่อนุญาต

ให้ตัดข้ามทางจักรยาน

.

4. เส้นทางที่ยังใช้การได้ตามปกติ ยกเว้นการเลี้ยวซ้าย-ขวาเข้ามา

ในทางจักรยานตามข้อ 2 โดยใช้สะพานข้ามหรือทางลอด ได้แก่ ถนนรัชดา

ถนนพหลโยธินบริเวณแยกลาดพร้าว


.
5.ถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่แยกพงษ์เพชรถึงแยกลาดปลาเค้า ถนน

ประเสริฐมนูญกิจปิดการจราจรเป็นเส้นทางจักรยานขากลับตั้งแต่เวลา

15.00-20.00 น.
.


6. ทางด่วนและทางยกระดับ

.
6.1 ทางด่วนเฉลิมมหานคร (ขั้นที่ 1) ที่ลงด่วนดินแดงให้ขึ้นยก

ระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ได้เพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น ไม่สามารถ

ใช้ถนนวิภาวดีรังสิตได้

.
6.2 ทางด่วนศรีรัช (ขั้นที่ 2) ห้ามลงทางออกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

(ด่านพหลโยธิน 1) ถนนพหลโยธิน เลี้ยวเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

.
6.3 ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ขาออก-ห้ามลงที่ทางลงรัชดา,

ขาเข้า-ห้ามลงที่ทางลงบางเขน, รัชดาภิเษก, ลาดพร้าวและทางลง

สุทธิสาร
.


7.กรณีเดินทางไปสนามบินดอนเมือง ให้เผื่อเวลาในการเดินทางไว้

และมาถึงสนามบินให้เร็วกว่าปกติและให้ใช้เส้นทางเลี่่ยง ดังนี้ 

.
7.1 กรณีเดินทางจากด้านทิศเหนือ ใช้ถนนวิภาวดีรังสิต พื้นราบ, ใช้

ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ โดยขึ้นบริเวณหน้าโรงกษาปณ์หรือ

หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ลงถนนวิภาวดีรังสิตหน้าอนุสรณ์สถานดอนเมือง

.
7.2 กรณีเดินทางจากด้านทิศใต้ โดยใช้ทางด่วน ทางยกระดับ


– ลงด่วนดินแดงแล้วขึ้นทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ตามปกติ

(ยกเว้นค่าผ่านทาง)


– ลงด่วนประปา 1 (ถนนพระราม 6), ลงด่วนย่านพหลโยธิน(ถนน

กำแพงเพชร), ลงด่วนบางซื่อ (ถนนกำแพงเพชร 2), ลงรัชดาฯ(ถนน

รัชดาภิเษก) แล้วมุ่งหน้าไปขึ้นทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์บริเวณ

น้ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1 (ห้ามใช้ถนนวิภาวดีรังสิต)


– ลงด่วนแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะแล้วใช้ถนนวิภาวดีรังสิต พื้นราบ

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางและข้อมูลจราจร สอบถามได้ที่

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197

หรือ www.trafficpolice.go.th

.

หรือ

.

https://www.bikeformom2015.com/home.php