พลังงานเร่งหาแนวทางป้องกันรถติดแก๊สระเบิด

รมว.พลังงาน เตรียมร่อนหนังสือถึง

นายกฯ หาแนวทางป้องกันรถติดแก๊สระเบิด

โยนคมนาคม ดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย

รมว พลังงาน

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีรถเมอร์เซเดส เบนซ์ ติดก๊าซ LPG

ระเบิดคาร้านติดตั้งแก๊สยานยนต์ และลุกลามเผาไหม้รถอีก 3 คัน ย่านตลิ่งชัน เมื่อวานนี้ว่า เหตุดังกล่าวไม่ได้เกิด

ขึ้นเป็นครั้งแรก และไม่ใช่เหตุครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย และเป็นเรื่องที่

กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปดูแลมาตรฐานด้านความ ปลอดภัย โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม ที่ควรจะ

ต้องพิจารณาว่าจะให้รถติดตั้งก๊าซ LPG ได้รับการจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา

กระทรวงพลังงาน ได้รณรงค์มาตลอดถึงอันตรายจากการนำก๊าซ LPG ไปติดตั้งในรถยนต์ ซึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

เพราะเป็นก๊าซหนัก ติดไฟได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน เห็นใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง จึงต้องหันไปติดก๊าซ LPG

เพื่อบรรเทาผลกระทบ แต่ปัจจุบันยังคงมีทางเลือกจากก๊าซ NGV ที่มีราคาถูกกว่าน้ำมัน และมีความปลอดภัย

ถึงแม้จะยังมีความไม่สะดวกในเรื่องของสถานีบริการ แต่กระทรวงพลังงาน จะเร่งแก้ไขปัญหา โดยสั่งการให้ บริษัท ปตท.

ขยายสถานีบริการก๊าซ NGV ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับกับความต้องการใช้ในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน จะทำหนังสือรายงานสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการใช้ก๊าซ LPG

เสนอต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป