หลักการทำงาน STAG300 ISA2

หลักการทำงานของ ECU แก๊ส STAG300 ISA2

ผู้เขียน อัครเดช นิลจำรัส


พอดีผมเห็นว่าพี่น้องหลายๆท่านกำลังสนใจติดตั้งแก๊สอยู่ครับ และตัว AC STAG 300 PLUS ISA 2

ก็เป็นที่น่าสนใจของหลายๆท่านหรือบางท่านที่ตัดสินใจไม่ได้ ก็อาจจะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ

ความน่าสนใจของกล่องหัวฉีดแก๊สรุ่นนี้อยู่ที่ เทียน่า ไม่สามารถสื่อสารกับกล่องหัวฉีดที่อ่านค่าจาก OBD

ของตัวรถได้ ซึ่งเกิดจากระบบสัญญานที่ใช้สื่อสารกันเป็นคนละระบบกัน ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือ พูดกัน

คนละภาษานั้นเองครับ ส่วนการแก้ไขนั้นก็คงต้องใช้ล่ามในการสื่อสาร (Converter Port) แต่ในปัจจุบันยัง

ไม่มีผู้ผลิตเจ้าใดในปัจจุบันทำกล่องคอนเวิด์ท ออกมาจำหน่ายครับ(ผมสอบถามไปที่คุณ NOKY ผู้มีความ

เชี่ยวชาญในการออกแบบและทำกล่องประเภทนี้ ได้ให้ข้อมูลว่า ทำได้ค่อนข้างยาก และไม่คุ้มที่ทำ)

ทางเลือกที่น่าสนใจเลยมาอยู่ที่ระบบแบบ ISA 2 เพราะให้ความละเอียดในการจูนและจ่ายแก๊สมากที่สุด

สำหรับเทียน่าส่วนระบบการทำงานของกล่องแก๊ส เดียวผมจะอธิบายให้เห็นแบบสังเขปในพารากราฟต่อไปนะครับ

 

ระบบการทำงาน

การทำงานของกล่อง ECU แก๊ส จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันครับ

 1. ส่วนแรกคือการรับสัญญานจากภายนอก ซึ่งมีจุดที่ต้องการอยู่แค่ 2 จุดคือ สัญญานจากหัวฉีด และ สัญญานวัดรอบ
  แต่เนื่องจากเราไม่สามารถดึงสัญญานนี้ผ่านช่องทาง OBD ได้ทำให้จะต้องหาช่องทางในการเอาสัญญานมาให้ได้
  ซึ่งก็ไม่ได้อยากอะไร เราสามารถดึงสัญญานวัดรอบได้จากการแทปเอาสัญญานจากสายไฟที่ออกจาก OBD ได้
  และสัญญานหัวฉีดก็แทปจากหัวฉีดได้โดยตรงเลยครับซึ่งทั้งสองสัญญานนี้จะใช้ในการพลอตกราฟ เพื่อสร้าง
  เส้นสมการจำลองเพื่อให้ ECU แก๊ส (GAS ECU) ได้ใช้ในการสร้างกราฟเสมือน เพื่อจำลองการฉีดแก๊สครับ ดูภาพด้านล่างครับ
 2. ส่วนที่สองคือ การวัดอุณหภูมิแก๊ส  และอุณหภูมิหม้อน้ำ เพื่อกล่องสามารถความคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมในการตัด
  ต่อระบบน้ำมันและแก๊สโดยส่วนมากจะตั้งไว้ที่ประมาณ 45-60 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิประมาณนี้แก๊สจะ
  สามารถเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวเป็นไอได้แล้วครับถ้าอุณหภูมิ ต่ำกว่านี้ ก็สามารถใช้ได้นะครับ
  แต่อาจจะขาดความประหยัด (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่กล่าวถึงนี้จะมามาพร้อมกับอุปกรณ์แก๊สที่เราซื้อมาติดตั้งครับ
  ไม่สามารถดึงสัญญานจากรถได้)
 3. ส่วนที่สามคือ การสั่งจ่ายแก็ส โดยกล่อง GAS ECU แก๊สจะเป็นตัวควบคุมเวลาการจ่ายแก๊ส ย้ำนะครับว่าควบคุม
  เวลาไม่ได้ควบคุมปริมาณการจ่ายแก๊สเพราะปริมาณการฉีดแก๊สจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดหัวฉีดแก๊ส
  (nozzle)ที่ได้เจาะไว้โดยส่วนมากจะคำนวณจากขนาดแรงม้าและ ซีซี ของรถ โดยนิสสันเทียน่า 250XV จะอยู่
  ระหว่าง dia. 2.1-2.4 มม.

….เวลาการฉีดจะเทียบจากการฉีดของน้ำมัน ซึ่งกล่อง GAS ECU ได้บันทึกข้อมูลไว้แล้วจากสัญญานที่ได้ต่อไว้ในหัวข้อแรก
และได้ทำการพลอตกราฟไว้รอเมื่อเราเปลี่ยนระบบจากน้ำมันเป็นเป็นแก๊สก็ใช้เส็นกราฟดังกล่าวเป็นตัวอ้างอิงการฉีด
แต่ว่าระบบยังไม่สามารถใช้ได้ในทันทีครับ เพราะต้องชดเชย ระยะเวลาการฉีดของแก๊สให้มากกว่าน้ำมัน
เช่น น้ำมันฉีดนาน 0.5 sec แก๊สอาจจะต้องฉีดนาน 1.2 sec  สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะ น้ำมันเป็นของเหลวซึ่งมีมวลเยอะ
กว่าแก๊สที่เป็นไอ หากใช้เวลาการฉีดที่เท่ากัน ปริมาณพลังงานที่เครื่องยนต์ได้รับอาจจะน้อยเกินไป เราจึงต้องชดเชย
ระยะเวลาการฉีดของแก๊สให้นานขึ้นกว่าน้ำมันครับ

การจูนแก๊สจากกราฟ

….หากเป็นการติดตั้งแก๊สใหม่จะต้องใช้ระบบออโตจูนเข้ามาช่วยจัดการก่อนนะครับ เพื่อให้กล่อง ECU แก๊ส สร้างเส้น
กราฟจำลองขึ้นมาก่อน จะได้เก็บไว้ใช้ในการจูนแก๊ส โดยกล่อง ecu แก๊ส จะสร้างตัวคูณจำลองให้เราก่อนในขณะจูน
ครั้งแรกและรอวิ่งด้วยแก๊สเพื่อเก็บข้อมูล  ให้เราทดลองวิ่งตามบุคลิคที่เราใช้เป็นประจำนะครับ ค่าที่ได้จึงจะเหมาะสม
กับการใช้งานของเรา

….เมื่อได้กราฟทั้งสองเสันแล้ว เส้นแก๊สและเส้นน้ำมัน ให้ใช้วิธการปรับตัวคูณโดยการขยับจุดของเส้นกราฟแก๊สให้สูงขึ้น
เมื่อขยับจุดให้สูงขึ้น เส็นกราฟแก็สจะขยับสูงขึ้นด้วย ให้ทำในทุกๆจุดครับ น่าจะได้ประมาณ 8-10 จุดครับ และโดยปกติ
ตัวคูณควรจะมีค่าอยู่ที่ ไม่เกิน 2 เท่านะครับ(2x) (หากเกินกว่านี้อาจจะเกิดจากปัญหาหัวฉีดแก๊ส nozzle เล็กเกินไปครับ)
ให้เส้นกราฟของแก๊สและน้ำมันวางซ้อนกันพอดีและให้เส็นกราฟของแก๊สเหลื่อมอยูด้านบนสักเล็กน้อยนะครับ

จะเป็นเรียวไทม์ได้อย่างไร

จากที่ได้บอกไว้แล้วครับ ว่าจะต้องมีการชดเชยระยะเวลาการเปิดของหัวฉีดน้ำมันและหัวฉีดแก๊ส ให้สามารถจ่าย
ค่าพลังงานให้เครื่องยนต์ได้เท่ากัน ในทางวิศวกรรมหน่วยพลังงานคือ joule calorie
แก๊ส 1 kg ค่าความร้อนประมาณ 20,500 kcal
น้ำมัน 1 kg ค่าความร้อนประมาณ 10,800 kcal
พอเราได้ค่าตัวคูณที่ตั้งไว้ กล่องจะใช้ตัวคูณนี้เป็นการอ้างอิงเพื่อชดเชยระยะเวลาการเปิดของหัวฉีดแก๊ส

เช่น กล่องติดรถส่งสัญญานให้หัวฉีดน้ำมันฉีดนาน 1 sec เราตั้งตัวคูณไว้ 1.8X หมายถึงหัวฉีดแก๊สจะเปิดนาน 1.8 sec
ซึ่งนานเป็น 1.8 เท่าของน้ำมัน (ค่าสัญญานหัวฉีดที่กล่องแก็สวัดได้จะเป็นแบบเรียลไทม์ครับ  ส่วนหัวฉีดน้ำมันจะเปิด
นานแค่ไหนกล่อง ECU ของรถจะคำนวณวิเคาระห์จากพารามิเตอร์ที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ต่างที่ติดไว้ในรถครับ)

เครติด http://www.teana-club.com

No Comments

Comments are closed.